Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.Wij proberen om samen met u een oplossing te bedenken. 


U kunt zowel telefonisch (0591-303307) of schriftelijk contact met ons opnemen. U kunt u schriftelijke klacht sturen naar:
Jan van der Velde Assurantiën
T.a.v. de Directie
De Voorreep 71, 7887 HJ, ERICA 


U ontvangt van ons bericht. Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid). 


Het KiFid is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consument en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van onze directie een klacht indienen. 


Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. 


Ons registratienummer is: 300.015662. 


Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 0591-303307 en/of per e-mail: info@janvandervelde.nl