Klachtenprocedure 

Jan van der Velde Hypotheken

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen. Wij proberen om samen met u een oplossing te bedenken.

U dient schriftelijk contact met ons opnemen voor het indienen van uw klacht.

Dit kan per e-mail naar info@janvandervelde.nl ter attentie van de directie.

Ook kunt u schriftelijke uw klacht sturen naar:

Jan van der Velde Hypotheken
T.a.v. de Directie
De Voorreep 71, 7887 HJ, ERICA

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Wij streven erna om binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht te geven. Mocht het niet lukken om binnen deze termijn te reageren, dan laten wij u weten wanneer u wel een reactie van ons ontvangt.

Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid).

Het KiFid is het onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consument en financiële dienstverleners. U dient uw klacht binnen 3 maanden na ontvangst van onze definitieve reactie in te dienen bij het KiFiD.

Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Ons registratienummer bij het KiFiD is: 300.015662.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 0591-303307 en/of per e-mail: info@janvandervelde.nl